Welkom > Actueel > 

Prijs voor vernieuwing op terrein rechtshandhaving

Er is een prijs ingesteld voor personen en organisaties die hebben gezorgd voor een belangrijke vernieuwing op het terrein van de rechtshandhaving en de bestrijding van criminaliteit.

De Mr. Gonsalvesprijs, de nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving, is ingesteld om het denken over vernieuwingen te stimuleren. In een snel veranderende samenleving wordt ook van het strafrecht en zijn handhavers verwacht dat zij meegaan met hun tijd.
Het curatorium van de nationale innovatieprijs kent de mr Gonsalvesprijs eens in de twee jaar toe aan een persoon, een groep personen of een instelling die zich bij uitstek verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor innovatie op het terrein van de rechtshandhaving in het koninkrijk.

De Mr. Gonsalvesprijs is genoemd naar mr. R.A. Gonsalves, laatstelijk vice-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Mr. Gonsalves, die in 2002 overleed, zorgde voor een aantal belangrijke vernieuwingen in het strafrecht en bij de bestrijding van de criminaliteit.