Welkom > Actueel > 

Johan Remkes onthult gedenkplaquette Lodewijk Napoleon

De naam van de stichting Eén en Ander is voor de eeuwigheid in steen gebeiteld. De nieuwe commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Johan Remkes, onthulde donderdagmiddag 1 juli in Haarlem een plaquette ter nagedachtenis aan koning Lodewijk Napoleon. De plaquette, die een prachtige plek heeft gekregen aan de gevel van het provinciehuis, is aangeboden door de stichting.

Paviljoen Welgelegen, het tegenwoordige provinciehuis, was aan het begin van de negentiende eeuw de favoriete residentie van Lodewijk Napoleon. In 1806 door de Franse keizer Napoleon Bonaparte benoemd tot koning, bood Lodewijk Napoleon vier jaar lang weerstand aan de druk van zijn broer om Holland kaal te plukken ten faveure van Frankrijk. Lodewijk Napoleon stond aan de basis van betekenisvolle instituten van de Nederlandse staat, droeg bij aan kunst en wetenschap en godsdienstvrede en hij had oog voor de handelsbelangen.

Tijdens zijn koningschap sloten de Hollanders Lodewijk Napoleon ondanks een aanvankelijk vijandige opstelling naar de nieuwe vorst, toch snel in hun hart, waarmee deze Franse koning mede aan de wieg stond van de succesvolle monarchie zoals wij die nog steeds kennen. Dat die warme gevoelens wederzijds waren, blijkt uit de afscheidsproclamatie die op 4 juli 1810 in de kranten werd afgedrukt. Onderdeel van die proclamatie was de volgende verzuchting: 

‘Hollanders, Nimmer zal ik een goed en deugdzaam Volk vergeten, zooals gy zyt: Myne laatste gedachte, zoowel als myne laatste zugt, zullen voor uw geluk zyn’ 

Deze tekst staat ook prominent op de plaquette die de nieuwe commissaris van de Koningin op 1 juli onthulde. Een goed gekozen dag, omdat de eerste werkdag van Remkes exact twee eeuwen viel na de dag dat Lodewijk Napoleon bezweek onder de druk van zijn  machtige broer Napoleon Bonaparte en afstand deed van de troon. En de plaquette heeft ook een welgekozen plaats; hij hangt naast de deur waardoor Lodewijk Napoleon in de nacht van 2 op 3 juli vertrok.

,,Lodewijk Napoleon liet zich kennen als een authentiek communicator die de harten en hoofden van de bevolking oprecht wist te winnen. In de mediacratie van dit moment kunnen nieuwe generaties bestuurders nog steeds iets van hem leren. Ook om die reden roept de stichting Eén en Ander Lodewijk Napoleon met de plaquette in herinnering”, aldus voorzitter Gert Jan Verhoog van de stichting Eén en Ander.

De aan de UvA verbonden hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis prof. dr. Niek van Sas sprak bij de onthulling passende woorden over leven en werk van Lodewijk Napoleon. Lees hier zijn redevoering.

Gedeputeerde Jaap Bond spreekt de aanwezigen toe, terwijl professor Van Sas zijn toespraak te voorschijn frummelt.

De nieuwe commissaris en partner luisteren geboeid toe.

Voorzitter en secretaris vinden het een mooie plaquette.

Voorzitter, secretaris, Ali Tabar van steenhouwerij De Steentijd en echtgenote Rabia.

Hoogleraar Niek van Sas en conservator Gerrit Bosch van de provinciale kunstcollectie tonen zich eveneens in hun sas.