Welkom > Actueel > 

Thema poëzieprijs stichting Eén en Ander :
Ode aan de loketbediende

De stichting Eén en Ander nodigt iedereen uit een Ode aan de loketbediende te dichten. Dit thema van de poëzieprijs, die de stichting komend najaar voor het eerst hoopt uit te reiken, sluit aan op haar credo, waaraan het bestuur nu de laatste hand legt.

Het stichtingsbestuur deelt een sluimerend gevoel van onbehagen over de toenemende anonimiteit, waarin diensten van overheid en bedrijfsleven zich hullen. Telefoon, automaat en de laatste jaren vooral ook internet verdringen de menselijke maat. Slechts een suggestie van persoonlijk contact komt er voor in de plaats.

Maatschappelijke gevolgen

Zo willen grote borden en televisieschermen (‘narrowcasting’) in warenhuizen, die klanten aanspreken met ‘jij’, hen een persoonlijke service wijsmaken, terwijl steeds minder mensen klaar staan om te helpen.

Zo kijken ‘klantgerichte’ banken en overheidsdiensten rekeninghouders en burgers liever weg uit hun ontvangstruimtes om vooral via computers, ‘callcenters’ en camera’s met ze te ‘communiceren’.

Zo moeten baliemedewerkers op de stations zich laten weggevallen, dat een tekstbalk boven hun hoofd reizigers wegstuurt naar de automaat. Op aanschaf van een treinkaartje aan hun balie staat een boete. Als gevolg van dergelijk beleid kwijnt het menselijk gezicht van publieke en particuliere diensten weg. Wie het kind van de rekening is laat zich raden: vroeg of laat is dat iedereen. De afweging van kosten en baten gaat echter voorbij aan de maatschappelijke gevolgen van deze vervreemding.

Hart onder de riem

Eén en Ander heeft niet de illusie deze sluipende ontwikkeling te kunnen stuiten, die ook nauw samenhangt met rendementseisen, fusies, rentelasten en kostenreducties.

Maar helemaal machteloos zijn we niet, meent ze: ‘Als samenleving kunnen we de loketbedienden die zich nog niet hebben laten wegwerken, met een lofdicht toch op zijn minst een hart onder de riem steken.

Wellicht vindt u in de komende zomer rust voor het dichten van uw Ode aan de loketbediende. Intussen buigt het stichtingsbestuur zich over een passende uitreiking van deze poëzieprijs.

Weekendje weg

De poëzieprijs bestaat uit een weekendje weg met uw geliefde in een nader te bepalen plaats binnen de Benelux.
U kunt uw Nederlandstalige gedicht inzenden tot en met de Nederlandse- en Vlaamse gedichtendag, donderdag 31 januari 2008, onder vermelding van uw naam en adres.’

Het postadres van de stichting is: Postbus 82, 2501 CB Den Haag, Nederland.

De stichting Eén en Ander neemt de vrijheid het winnende gedicht in elk geval in haar kerstkaart op te nemen. Bovendien overweegt de stichting alle ingezonden gedichten te publiceren op haar website www.een-en-ander.nl.

 
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de stichting Eén en Ander, mr drs J. Simonis (telefoonnummer: 070 - 3616390) of met Gerhard van Roon (070 3300333). Binnen het bestuur is hij één van de initiatiefnemers van deze prijs.