Welkom > Actueel > 

Vreugde om bumperstickers voor donateurs

Wie sympathiseert met de doelstellingen van de Stichting Eén en Ander, hoeft dat voortaan niet meer van de daken te schreeuwen. Er zijn nu drie unieke bumperstickers waarmee donateurs en bestuur tegelijkertijd hun auto’s kunnen opfleuren en hun behoefte aan maatschappelijke bezinning kunnen uitdragen. Er zijn drie verschillende, en de eerste zijn al in het centrum van Den Haag gesignaleerd.

‘Ik rem voor dodo’s!’, ‘Voor het te laat is’ en ‘Verfrissend behoudend’. Alle drie de teksten staan dicht bij het gedachtengoed van de stichting. Dat de dodo een prominente plek kreeg, behoeft geen nader betoog. “Maar alle drie drukken de stickers uit dat het zonde is het kind met het badwater weg te gooien, een relativering van de jachtige tijdgeest”, zegt secretaris Lars Kuipers desgevraagd.
De bumperstickers zijn in eerste aanleg vooral bestemd voor donateurs. Zij mogen een keus uit de drie maken. Na de bestuursleden was Haagse Ulca Wildschut de eerste die een sticker ontving. Zij koos voor ‘Ik rem voor dodo’s!’ en plakte de sticker terstond op haar gemotoriseerde rolstoel. Bijgaand filmpje toont de trotse Ulca, rijdend bij het Haagse stadhuis.